Joz 7,26

PODBÓJ PALESTYNY
ZDOBYCIE JERYCHA
Przestępstwo i ukamienowanie Akana
7 26 I wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest aż do dnia dzisiejszego. I zaniechał Pan swego gwałtownego gniewu. Miejsce to nazwano doliną Akor* aż do dnia dzisiejszego.


Przypisy

7,26 - Hebr. "akar" = spowodować niedolę. Por. imię winowajcy wg 1 Krn 2,7.

Zobacz rozdział