Joz 7,5

PODBÓJ PALESTYNY
ZDOBYCIE JERYCHA
Klęska pod Aj karą za świętokradztwo
7 5 Mieszkańcy Aj zabili z nich około trzydziestu sześciu ludzi ścigając ich od bramy aż do Szebarim i bijąc ich na stoku góry. Przeraziło się serce ludu i stało się jak woda.


Zobacz rozdział