Jr 1,6

Powołanie Jeremiasza
1 6 I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!*»


Przypisy

1,6 - Tj. brak mu autorytetu koniecznego do publicznych wystąpień wobec wybitnych nieraz osobistości.

Zobacz rozdział