Jr 10,25

DALSZE UPOMNIENIA I GROŹBY
Modlitwa prorocka
10 25 * Wylej gniew swój na narody, które Ciebie nie uznają, i na plemiona, które nie wzywają Twego imienia. Pochłonęły bowiem one Jakuba, zniszczyły go i spustoszyły jego pastwiska.


Przypisy

10,25 - Późniejszy dodatek, być może z Ps 79[78],6n.

Zobacz rozdział