Jr 11,16

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Kara
11 16 "Zielonym drzewem oliwnym, zdobnym pięknymi owocami"* nazwał cię Pan. Na głos wielkiego szumu rozpalił się nad nim płomień i spłonęły jego gałęzie.


Przypisy

11,16 - Por. Oz 14,7.

Zobacz rozdział