Jr 11,20

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Knowanie przeciw Jeremiaszowi
11 20 Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce*. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę.


Przypisy

11,20 - Wg ST siedlisko i organ myśli oraz dążeń człowieka, synonim sumienia.

Zobacz rozdział