Jr 12,10

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Skarga Pana nad występnością narodu
12 10 Liczni pasterze zniszczyli moją winnicę*, stratowali moją posiadłość. Obrócili moje ulubione pole w dzikie pustkowie.


Przypisy

12,10 - Por. Jr 5,10.

Zobacz rozdział