Jr 12,15

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Izrael a narody sąsiednie
12 15 Lecz gdy ich już wyrwę, ogarnie Mnie znów litość nad nimi i przyprowadzę każdego z nich do jego dziedzictwa i każdego z nich do jego kraju.


Zobacz rozdział