Jr 13,11

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Zbutwiały pas*
13 11 Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy - wyrocznia Pana - by były dla Mnie narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą.


Przypisy

13,1 - Wizja prorocka o znaczeniu symbolicznym, wyjaśnionym w w. 9-11.

Zobacz rozdział