Jr 13,4

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Zbutwiały pas*
13 4 «Weź pas, który kupiłeś, a który nosisz na swych biodrach, wstań i idź nad Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały!»


Przypisy

13,1 - Wizja prorocka o znaczeniu symbolicznym, wyjaśnionym w w. 9-11.

Zobacz rozdział