Jr 14,2

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Plaga suszy*
14 2 «Smutek ogarnął ziemię Judy, a bramy jej pełne są żałoby, skłaniają się smutno ku ziemi, a podnosi się krzyk Jerozolimy.


Przypisy

14,1 - Plaga suszy należała do częstych w Palestynie. Prorok przedstawia ją jako karę Bożą.

Zobacz rozdział