Jr 15,10

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Skarga Jeremiasza
15 10 Biada mi, matko moja, żeś mnie porodziła*, męża skargi i niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam ani nie daję pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą.


Przypisy

15,10 - Por. Hi 3,3-26.

Zobacz rozdział