Jr 15,2

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Nieodwołalny sąd Pański
15 2 A jeśli ci powiedzą: Dokąd pójdziemy? odpowiesz im: To mówi Pan: Kto jest przeznaczony na śmierć - na śmierć, kto pod miecz - pod miecz, kto na głód - na głód, a kto na wygnanie - na wygnanie.


Zobacz rozdział