Jr 15,8

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Nieodwołalny sąd Pański
15 8 Wdowy ich stały się liczniejsze niż nadmorski piasek. Sprowadziłem na matki i na młodzieńców niszczyciela w samo południe*, zesłałem na nich nagle trwogę i poniżenie.


Przypisy

15,8 - Kiedy go najmniej się spodziewano - zob. Jr 20,17.

Zobacz rozdział