Jr 16,11

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Pobudki wyroku Bożego
16 11 Wtedy powiesz im: "Na tym, że przodkowie wasi opuścili Mnie - wyrocznia Pana - i poszli za obcymi bóstwami, służyli im i oddawali cześć, a ode Mnie odeszli i nie zachowywali mojego Prawa.


Zobacz rozdział