Jr 17,9

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Wskazania religijno-moralne
17 9 * Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi?


Przypisy

17,9 - Sentencja typu mądrościowego.

Zobacz rozdział