Jr 18,13

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Odstępstwo Izraela
18 13 Dlatego to mówi Pan: «Zapytajcie się narodów, czy ktokolwiek słyszał coś podobnego? Zgoła ohydnie postąpiła Dziewica-Izrael.


Zobacz rozdział