Jr 18,1n

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Jeremiasz u garncarza
18 1 Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: 2 «Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa».


Zobacz rozdział