Jr 18,2n

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Jeremiasz u garncarza
18 2 «Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa». 3 Zstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole.


Zobacz rozdział