Jr 19,6

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Stłuczone naczynie
19 6 Dlatego przyjdą dni - wyrocznia Pana - że to miejsce nie będzie się już nazywało Tofet ani doliną Ben-Hinnom, lecz Doliną Mordu.


Zobacz rozdział