Jr 23,16

PRZECIW FAŁSZYWYM PROROKOM
Prawdziwi a fałszywi prorocy
23 16 To mówi Pan Zastępów: «Nie słuchajcie proroków, którzy wam przepowiadają: wprowadzają was w błąd; zwiastują wam urojenia swego serca, nie zaś to, co pochodzi z ust Pańskich.


Zobacz rozdział