Jr 25,2

PRZECIW FAŁSZYWYM PROROKOM
Babilończycy - narzędziem kary
25 2 Prorok Jeremiasz wypowiedział je do całego narodu judzkiego i do wszystkich mieszkańców Jerozolimy:


Zobacz rozdział