Jr 25,25

PRZECIW FAŁSZYWYM PROROKOM
Zapowiedź kary na narody obce
25 25 wszystkich królów Zimri*, wszystkich królów Elamu* i wszystkich królów Medii;


Przypisy

25,25 - "Zimri" - nieznany już w starożytności naród. "Elam" - kraj na wschód od Babilonii.

Zobacz rozdział