Jr 27,12

ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA DLA IZRAELA I JUDY
Jeremiasz obnosi jarzmo po Jerozolimie
27 12 Do Sedecjasza, króla judzkiego, powiedziałem, zgodnie z tymi wszystkimi słowami: «Poddajcie swe karki pod jarzmo króla babilońskiego, służcie jemu i jego narodowi, a będziecie żyć.


Zobacz rozdział