Jr 27,6

ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA DLA IZRAELA I JUDY
Jeremiasz obnosi jarzmo po Jerozolimie
27 6 Teraz zaś dałem wszystkie te ziemie w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojego sługi*; oddaję mu nawet zwierzęta polne, by mu służyły.


Przypisy

27,6 - Zob. przypis do Jr 25,9.

Zobacz rozdział