Jr 29,22

ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA DLA IZRAELA I JUDY
List Jeremiasza do wygnańców
29 22 I wszyscy Judejczycy, którzy znajdują się na wygnaniu w Babilonie, z ich przypadku będą brali przykład, by przeklinać w następujący sposób: "Niech tobie Pan uczyni tak, jak Sidkijaszowi i Achabowi!", których król babiloński usmażył na ogniu,


Zobacz rozdział