Jr 3,16

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Wezwanie do powrotu i obietnica zbawienia
3 16 A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w tamtych dniach - wyrocznia Pana - nikt nie będzie już mówił: "Arka Przymierza Pańskiego!" Nikt już nie będzie o niej myślał ani jej wspominał, odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej*.


Przypisy

3,16 - Wobec doskonałości Nowego Przymierza nikt nie będzie myślał o Arce Przymierza, symbolu ST.

Zobacz rozdział