Jr 3,17

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Wezwanie do powrotu i obietnica zbawienia
3 17 W tamtych czasach Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc.


Zobacz rozdział