Jr 3,18

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Wezwanie do powrotu i obietnica zbawienia
3 18 W owych dniach pójdzie dom Judy do domu Izraela i przyjdą zgodnie z kraju północnego do ziemi, którą dałem na dziedzictwo waszym przodkom*.


Przypisy

3,18 - Powrót z ziemi babilońskiej.

Zobacz rozdział