Jr 31,10d

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 31,10d
KSIĘGA POCIESZENIA
Pomyślność powracających z niewoli
31 10 Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, głoście na dalekich wyspach, mówiąc: "Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą".


Zobacz rozdział