Jr 31,2

KSIĘGA POCIESZENIA
Odnowienie dziełem miłości Bożej
31 2 To mówi Pan: «Znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały od miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku*.


Przypisy

31,2 - Wróci do własnego kraju po niewoli i długiej wędrówce - por. Pwt 12,9; Ps 95[94],11.

Zobacz rozdział