Jr 31,23

KSIĘGA POCIESZENIA
Obietnica dla Judy
31 23 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: «Będzie się jeszcze powtarzać to słowo w ziemi judzkiej, w jej miastach, gdy odmienię ich los: "Niech ci Pan błogosławi, niwo sprawiedliwości, święta góro!"


Zobacz rozdział