Jr 32,19

KSIĘGA POCIESZENIA
Modlitwa Jeremiasza i odpowiedź Pana
32 19 Potężny jesteś w radzie i wielki w czynie. Oczy Twoje są otwarte na wszystkie czyny ludzkie, by oddać każdemu według jego postępowania i według owoców jego uczynków.


Zobacz rozdział