Jr 33,15

KSIĘGA POCIESZENIA
Obietnice Pańskie dla dynastii Dawidowej
33 15 W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe*; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.


Przypisy

33,15 - Zob. Jr 23,5n. Zapowiedź mesjańska ma tu charakter raczej kolektywny.

Zobacz rozdział