Jr 33,9

KSIĘGA POCIESZENIA
Dalsze zapowiedzi odnowienia
33 9 Jerozolima zaś będzie radością, chwałą i dumą wśród wszystkich narodów ziemi*, które usłyszą o dobrodziejstwach, jakie jej wyświadczyłem. Będą się one lękać i drżeć wobec wszelkich przejawów dobroci i pomyślności, jaką jej dałem.


Przypisy

33,9 - Por. Jr 4,2 z przypisem.

Zobacz rozdział