Jr 4,10

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Wezwanie do pokuty i zapowiedź klęski
4 10 I powiedzą: "Ach, Panie Boże, naprawdę zwiodłeś zupełnie ten lud i Jerozolimę, gdy mówiłeś: Będziecie mieli pokój*. Tymczasem mamy miecz na gardle".


Przypisy

4,10 - Fałszywi prorocy głosili przeważnie wyrocznie pomyślne, chętniej słuchane niż groźby i zapowiedzi klęski wojennej (por. Jr 23,17).

Zobacz rozdział