Jr 4,13

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Wezwanie do pokuty i zapowiedź klęski
4 13 Oto nadciąga on niby obłoki, a jak huragan rydwany jego, szybsze niż orły jego konie»*. Biada nam, bo jesteśmy zgubieni.


Przypisy

4,13 - Por. opis najazdu Chaldejczyków w Ha 1,8n.

Zobacz rozdział