Jr 4,24

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Skutki najazdu nieprzyjaciela
4 24 Spojrzałem na góry - oto drżą, wszystkie wzgórza się chwieją.


Zobacz rozdział