Jr 4,5

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Nieprzyjaciel z północy
4 5 Opowiadajcie w Judzie, ogłoście w Jerozolimie! Dmijcie w trąby w kraju, wołajcie głośno i mówcie: "Zbierajmy się i udajmy do miast warownych!"


Zobacz rozdział