Jr 4,6

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Nieprzyjaciel z północy
4 6 Wznieście znak* w kierunku Syjonu! Uciekajcie! Nie zatrzymujcie się! Sprowadzę bowiem nieszczęście z północy i wielkie zniszczenie.


Przypisy

4,6 - Takie umowne znaki wskazujące drogę do Jerozolimy umieszczano w czasie najazdu nieprzyjacielskiego.

Zobacz rozdział