Jr 40,9

BIOGRAFIA JEREMIASZA I JEGO MĘCZEŃSTWO
Jeremiasz u Godoliasza
40 9 Godoliasz, syn Achikama, syna Szafana, złożył im i ich ludziom przysięgę mówiąc: «Nie bójcie się służyć Chaldejczykom! Pozostańcie w kraju i bądźcie poddani królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło.


Zobacz rozdział