Jr 48,7

MOWY PRZECIW NARODOM OBCYM
Proroctwo przeciw Moabowi
48 7 Tak, ponieważ pokładałaś ufność w swych twierdzach i w swych skarbach, będziesz także ty zdobyta. Kemosz* pójdzie na wygnanie wraz ze swymi kapłanami i przywódcami.


Przypisy

48,7 - Narodowe bóstwo Moabu.

Zobacz rozdział