Jr 49,12

MOWY PRZECIW NARODOM OBCYM
Proroctwo przeciw Edomitom
49 12 To bowiem mówi Pan: Oto ci, co nie powinni pić kielicha, muszą go pić*, tobie zaś ma ujść bezkarnie? Nie ujdzie ci bezkarnie: będziesz pił nieodzownie!


Przypisy

49,12 - Por. Jr 25,28.

Zobacz rozdział