Jr 49,13

MOWY PRZECIW NARODOM OBCYM
Proroctwo przeciw Edomitom
49 13 Przysięgam na siebie samego* - wyrocznia Pana - że Bosra stanie się postrachem, pośmiewiskiem, pustkowiem i złorzeczeniem; wszystkie jej miasta pozostaną rumowiskiem na wieki.


Przypisy

49,13 - Człowiek przysięga na Boga, ilekroć zaś Bóg składa przysięgę (antropomorfizm podkreślający niezawodność wypełnienia się zapowiedzi), czyni to na samego siebie lub na swoje życie.

Zobacz rozdział