Jr 49,17

MOWY PRZECIW NARODOM OBCYM
Proroctwo przeciw Edomitom
49 17 Edom się stanie postrachem. Ktokolwiek będzie szedł tamtędy, popadnie w osłupienie i zagwiżdże nad wszystkimi jego klęskami.


Zobacz rozdział