Jr 49,7

MOWY PRZECIW NARODOM OBCYM
Proroctwo przeciw Edomitom
49 7 O Edomie. To mówi Pan Zastępów: Czy nie ma już mądrości* w Temanie? Ustała już rada wśród roztropnych? Mądrość ich zwietrzała?


Przypisy

49,7 - Mędrcy edomiccy posiadali największy rozgłos na całym starożytnym Wschodzie.

Zobacz rozdział