Jr 5,14a

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Powszechne zepsucie
5 14a Dlatego to mówi Pan, Bóg Zastępów:


Zobacz rozdział