Jr 5,21

GROŹBY PRZECIW IZRAELOWI I JUDZIE
Zatwardziałość Izraela
5 21 Słuchajcież tego, narodzie nierozumny i bezmyślny, co ma oczy, a nie widzi, uszy, a nie słyszy.


Zobacz rozdział