Jr 50,11

PROROCTWO PRZECIW BABILONOWI
Izrael oswobodzony
50 11 Tak, radujcie się, tak, cieszcie się, łupieżcy mojego dziedzictwa! Tak, skaczcie jak młócące jałowice* i rżyjcie jak źrebaki!


Przypisy

50,11 - W Palestynie do młocki używano bydła, które przebiegało po zbożu rozłożonym na klepisku.

Zobacz rozdział