Jr 50,7

PROROCTWO PRZECIW BABILONOWI
Upadek Babilonu
50 7 Każdy, kto ich spotkał, pożerał ich. Nieprzyjaciele ich mówili: «Nie popełniamy występku, bo zgrzeszyli przeciw Panu, pastwisku sprawiedliwości, nadziei ich przodków, <Panu»>*.


Przypisy

50,7 - Glosa.

Zobacz rozdział